Onderhoud aan uw dak is belangrijk!

Onderhoud verlengt de levensduur. Bovendien komen bij regelmatig onderhoud aan uw dak, de gebreken eerder aan het licht. Zo sta je niet ineens voor hoge uitgaven. In de loop der jaren kan uw dak of gevel plaatselijk in kwaliteit achteruitgaan door gebruiksslijtage, vuil door bladeren en takken van bomen, vogels, vuil van dakpannen, vandalisme of natuurgeweld.

Onderhoud aan uw dak betekent in de praktijk: het schoon houden van daken, plaatselijke vervanging, herbevestiging, reiniging van ontluchtingen en hemelwaterafvoeren. Verder een visuele controle van de
dakbedekking, de aansluitingen en overgangen.

Bij een dak onderhoud contract wordt het dak schoongemaakt en uitgebreid geïnspecteerd, middels een inspectie-rapport wordt u op de hoogte gehouden van de actuele stand van het dak. Het tijdstip en de frequentie van het te plegen onderhoud is afhankelijk van meerde factoren en wordt in gezamenlijk overleg bepaald.

Het plegen van dak onderhoud wordt vaak onderschat, de gevolgen van het niet plegen van onderhoud kunnen leiden tot lekkage, overstromingen en zelfs instorten van complete dakconstructies. Indien u met ons een dak onderhoud contract afsluit wordt u op genomen in ons bestand en automatisch gebeld voor een afspraak voor de servicebeurt.

 

Onderhoud verlengt de levensduur. Bovendien komen bij regelmatig onderhoud aan uw dak, de gebreken eerder aan het licht.
Bij een dakonderhoudscontract wordt het dak schoongemaakt en uitgebreid geinspecteerd, middels een inspectie-rapport wordt u op de hoogte gehouden van de actueele stand van het dak.

dakgoot3